Zásady zpracování osobních údajů

Poslední aktualizace 02.11.2019

Já, jakožto Uživatel aplikace dostupné v síti Internet pod internetovou doménou multirails.jakubharabis.cz uděluji vývojářům výše zmíněné aplikace, jakožto Správcům, dobrovolný a svobodný souhlas se shromažďováním, ukládáním, zpracováním a případným zobrazováním mých osobních údajů v rámci aplikace, konkrétně:

za účelem přihlášení k Uživatelskému účtu, popřípadě nutného informování o změnách v PU prostřednictvím e-mailu. ¨

Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé, jsem subjektem údajů a je mi 16 nebo více let. V případě, že mi je méně, než 16 let, je souhlas vyjádřen mými zákonnými zástupci. Tento souhlas je udělen do doby, než bude Uživatelem požádáno o zrušení. O zrušení souhlasu může Uživatel požádat prostřednictvím e-mailové adresy harabis@jakubharabis.cz a bude mu vyhověno v co nejbližší možné době, nejpozději však do 14-ti dní od zaslání žádosti.

Uživatel má take právo požádat o veškeré osobní údaje, které o něm uchováváme. Takovou žádost rovněž může zaslat na výše zmíněnou e-mailovou adresu.